Mr. A.N. Sujeesh

A.N.Sujeesh

2019-20

Mr. A.N. Sujeesh

L. Venugopal

2018-19

Mr. M. Balachandran

D. Ravi

2017-18

Mr. A.N. Gireeshan

Mr. G. Venu

2016-17

Mr. M.E. Kumaran

Mr. V. Raju

2015-16

Mr. C. Raju

Mr. K. Sai Sathya Kumar

2014-15

Mr. R.Suresh Kumar

Mr. P. S. Ramesh

2013-14

Mr. N.T. Ravi

Mr. K.Ayyappan

2011-12

Mr. K.Sridhar

Mr. R. Selvaraj

2010-11

Mr. S.Venkatesan

Mr. S.Venkatesan

Police, Fire, Chennai Corporation, Public Relation,TNEB, SIDCO

Mr. V. Sandeep

Mr. R.Sridharan

2009-10

Mr. K.S.Sudheer

Mr. U.Venkatesh

2008-09

Mr. D.Padmanaban

Mr. S.Srinivasan

2007-08

Mr. K.R. Rajeesh Kumar

Mr. K.Pichumani

2006-07

Mr. B. Suresh Kumar

Mr. K.P.Shashidar Rao

2005-06

Mr. Pradeep

Mr. P.G.Wadhwani

2004-05

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. A.S.Hariprasad

2003-04

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. A.L.Chidambaram

2002-03

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. L.Leela Krishna

2001-02

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. A.Panayappan

2000-01

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. S.Gouthaman

1999 -2000

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. W.R.Parthasarathy

1998-99

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. N.Jayaraman

1997-98

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. R. Sivamalai

1996 – 97

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. Dillip Kumbhat

1995 – 96

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. Bakul M Patel

1994 – 95

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. S.T. Prabhakar

1993 – 94

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. P.R. Nagappan

1992 – 93

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.S. Shetty

1991 – 92

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.G. Papu

1990 – 91

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. M.K. Sathyanarayanan

1989 – 90

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.C. Vijayan

1988 – 89

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. C.L.S. Rosario

1987 – 88

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. P. Krishnamurthy

1986 – 87

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K. Vasudevan

1985 – 86

Mr. P. Uma Shenkar

Mr.  K.U. Naidu

1984 – 85

Mr. P. Uma Shenkar

Mr.  A. J. Toscano

1983 – 84

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.U. Naidu

1982 – 83

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. S. Ramamurthy

1981 – 82

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. C.G. Krishna

1980 – 81

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.Lavakumar

1979 – 80

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.K. Ittycheria

1978 – 79

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. G.Krishnan

1977 – 78

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. E.K. Parthasarathy

1976 – 77

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. R.S. Subhashchandran

1975 – 76

Mr. P. Uma Shenkar

>Mr. S.M. Sundaram

1974 – 75

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. P.Venkatesan

1973 – 74

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. N. Krishnan

1972 – 73

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.S. Krishnaswamy

1971 – 72

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. S.L. Narayanan

1970 – 71

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. F.H. Kapadia

1969 – 70

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. P.Bhoja Shetty

1968 – 69

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. Mathew Kuncheria

1967 – 68

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. S.S.T. Chari

1966 – 67

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. K.C. Toshniwal

1965 – 66

Mr. P. Uma Shenkar

Mr. D.P. Reddy

1964 – 65

Mr. P. Uma Shenkar

Mr.  B.S. Hegde

1963 – 64